390064_158389894268263_1709845506_n

Promotion Girl : Ngọc Diễm

Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 168 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:
37392_134036933282062_447294_n

Promotion Girl : Kiều Trang

Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 170 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:
thi phuong 1

Promotion Girl : Thi Phương

Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 166 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:
thanh truc 1

Promotion Girl : Thanh Trúc

Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 171 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:
hong chau 1m67 1

Promotion Girl : Hồng Châu

Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 166 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:
duc tien 1

Người Mẫu Nam Hạng A : Đức Tiến

Vòng 1: 97 Vòng 2: 73 Vòng 3: 95 Cao: 180 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:
le_khoi_nguyen_23012011_9

Người Mẫu Nam Hạng A : Khôi Nguyên

Vòng 1: 100 Vòng 2: 78 Vòng 3: 98 Cao: 187 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:
2

Người Mẫu Nam Hạng A : Thanh Thức

Vòng 1: 98 Vòng 2: 75 Vòng 3: 96 Cao: 182 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:
trung cuong 1

Người Mẫu Nam Hạng A : Trung Cương

Vòng 1: 98 Vòng 2: 74 Vòng 3: 96 Cao: 182 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Dịch Vụ Người Mẫu – Công Ty Người Mẫu – Người Mẫu Sự Kiện